Hiển thị ảnh trên comment excel

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
1. Nhớ lại thao tác tạo comment:
Bạn click chuột phải lên cells muốn tạo comment.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Chọn Insert Comment. Sau đó nhập nội dung comment.
Lúc này Comment đã được tạo. Theo chế độ mặc định, chỉ khi nào bạn click chuột vào cells có chứa comment thì nội dung mới hiện lên.
Tuy nhiên để lúc nào comment cũng hiện lên thì bạn click chuột phải và chọn Show:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


2. Chèn ảnh vào ô comment:
Bạn click chuột phải vào ô comment chọn Format Comment.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bạn chọn vào thẻ Colors and Lines. Click vào Color:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn chọn vào thẻ Fill Effects.
Tiếp theo: Bạn click vào thẻ Picture
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Chọn Select Picture để chọn ảnh trên máy tính của bạn.
Như vậy là comment đã có ảnh bên trong.
Bạn cũng có chỉnh lại kích cỡ ô comment, ảnh sẽ được co lại theo nó.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


3. Ứng dụng vào việc gì:
Tôi không biết các bạn sử dụng comment vào việc gì. Nhưng đối với công việc thiết kế, dữ liệu rất nhiều, do đó độ rộng cột và hàng cũng phải co lại để nhìn toàn cảnh. Và vì vậy, người ta lợi dụng ô comment để ghi nội dung vào đó. Mỗi khi click chuột vào là hiện comment, người ta đọc được nội dung đó, tất nhiên chúng ta phải chỉnh font chữ comment cho to ra.
Ngoài ra, đôi khi cần chú thích, trích dẫn, thì việc chèn thêm ảnh vào quả là lợi hại. Vừa không tốn diện tích bảng tính, khi nào muốn xem thì click vào.
 
Top