Hàm SUMIF

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Cấu trúc :SUMIF(Phạm_Vi_Tìm_Kiếm, Điều_Kiện_Tìm_Kiếm, Phạm_Vi_Tính_Tổng)

Chức năng :
Nó sẽ tính tổng giá trị của các cells ứng với điều kiện chỉ định được thỏa mãn

Diễn giải :Đây là hàm có ứng dụng rộng. Trường hợp tính tổng ứng với điều kiện nào đó được thỏa mãn thường được sử dụng trong thực tế.

Tham số đầu vào: Hàm SUMIF sẽ tìm các cells trong phạm vi tìm kiếm thỏa mãn với điều kiện tìm kiếm được thỏa mãn và trả về kết quả là tổng các cells tương ứng trong phạm vi tính tổng.

Đọc diễn giải trên thật là khó hiểu phải không nào, sau đây ta sẽ đi vào các ví dụ để cho dễ hiểu hơn nhé.

1. Tính tổng các cells ứng với điều kiện tìm kiếm được thỏa mãn.
Hình ảnh dưới đây, chúng ta sẽ tính tổng của những người có giới tính là Nữ. Ở cells F2 ta nhập vào công thức:
=SUMIF(B2:B10,"Nữ",C2:C10)
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Trong thực tế, khi tìm kiếm dựa vào điều kiện tìm kiếm rồi tính tổng số thì phạm vi tìm kiếmphạm vi tính tổng, không nhất thiết phải dóng ngang hàng, chúng chỉ cần có độ lớn có số lượng cells giống nhau là được.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Khi độ lớn khác nhau, thì sẽ sinh ra lỗi, kết quả không chính xác. Hãy xem ví dụ dưới đây:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Kết quả chẳng thay đổi gì so với lúc trước, mặc dù ta đã thay thu hẹp phạm vi tính tổng nếu điều kiện thỏa mãn. Ta sẽ bàn về việc này sau, trong một bài viết khác.

2. Giới hạn của hàm SUMIF

Hàm SUMIF chỉ tỉnh tổng với một điều kiện duy nhất.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bây giờ nếu ta muốn tính tổng điểm của Nữ, và có xuất thân từ các chi nhánh HN (Hà Nội) thì phải làm thế nào đây?
Vì hạn chế trên, ta phải gộp điều kiện Giới tínhChi Nhánh, tóm lại ta xây dựng cột phụ E:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Ta nhập công thức trên ô G2, lúc này phạm vi tìm kiếm là E2:E10.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


3. Tính tổng bình quân
Hàm SUMIF chỉ có thể tính tổng theo một điều kiện. Để tính tổng bình quân, ta phải kết hợp với hàm COUNTIF.
Cụ thể: Tính tổng điểm bình quân của những người Nữ xuất thân từ chi nhánh HN.
SUMIF sẽ tính tổng, như ví dụ trên.
Để tính tổng bình quân, ta lấy tổng này chia cho số người. Vậy để tính số người, ta sẽ dùng COUNTIF.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bài viết này được tham khảo và dịch từ:
 
Top