Hàm INDIRECT: Tham chiếu tới vùng được chia sẻ

vbano1

SMod
Thành viên BQT
Đối với lệnh tham chiếu trong excel, có lẽ bạn đã quá quen với lệnh như thế này:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Ở đây cells F3 lấy giá trị tham chiếu tới cells C3. Tuy nhiên ở trường hợp đặc biệt hơn, nếu chúng ta muốn lấy vùng giao nhau thì khá đặc biệt.
Hãy xem ví dụ minh họa dưới đây.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Ta có hai vùng Range là
Mã:
C2:C4 và B3:D3
giao nhau tại cells C3. Ta muốn lấy giá trị ở vùng giao nhau này, lúc đó hai vùng range sẽ viết cách nhau bởi một dấu cách. Chú ý với bạn dùng bộ gõ tiếng nhật thì dùng bộ gõ 半角 nhé.
Mã:
=C2:C4 B3:D3
Đối với lệnh tham chiếu, không thể không nói tới hàm INDIRECT, hàm này có hai đối số, với đối số thứ nhất bắt buộc phải có, đối số thứ hai có thể giản lược.
INDIRECT(ref_text,[a1])
Trong đó ref_text là địa chỉ một cells tham chiếu tới.
[a1] là giá trị logic:
-Nếu là TRUE thì ref_text được hiểu như một tham chiếu ô. VD: A1-tham chiếu tới cells A1.
Nếu tham số này được lược bỏ, ta hiểu nó có giá trị mặc định là TRUE.
-Nếu khai báo là FALSE, ref_text được coi như tham chiếu R1C1 (R: dòng, C: cột)
Ví dụ:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

D1 được tham chiếu tới C1, tại C1 nó ghi địa chỉ là A1, do đó kết quả là nó lấy giá trị của A1, = 5.
Một ví dụ phức tạp hơn:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Nhưng nếu tôi đổi giá trị A2 thành địa chỉ của cells A5, cụ thể là:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Tôi không hiểu tại sao giá trị cột D không phải là 5555, có bạn nào giải thích được không?
 

Euler

Mod
Thành viên BQT
Đầu tiên cần chú ý:
R1C1 là địa chỉ của cells dòng 1 cột 1 tức A1.
Tương tự R2C1 là địa chỉ của cells dòng 2 cột 1 tức A2.
Tuy nhiên khi viết R3C thì nó có nghĩa là cells ở cùng cột và ở dòng 3.
Tức là D5 được tham chiếu tới C5 có ghi là R3C thì cells R3C là cells cùng cột với D5 và ở dòng 3.
Do đó nên hiểu sơ đồ tham chiếu như sau mới đúng:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Bằng chứng là nếu thay giá trị cells D3 thì lập tức cells D5 được cập nhật.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Vì vậy với cách viết như trên thì cells D5 đang được tham chiếu tới cells D3. (R3C: Cùng cột D và ở dòng 3).
Bây giờ ta thay cells D3 bằng địa chỉ R5C1 tức cells A5 xem sao.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Ta không được giá trị 5555 như kỳ vọng.
Tóm lại, thêm một điều chú ý nữa là INDIRECT chỉ lấy tham chiếu một lần.
 
Top