Hàm INDEX và hàm MATCH

phamthach

Thành viên
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Cập nhật 1 ví dụ đơn giản về hàm MATCH và hàm INDEX

Link file:

==========
Chu y:
Cập nhập => Cập nhật
Link anh phai dung the IMG. Copy BBC Code tren Imgur. Khong copy link share.
 

vbano1

SMod
Thành viên BQT
1. Ở phần Note Kiểu Tìm Kiếm, tớ vẫn không hiểu, hơi lủng củng thì phải.

2. Cho tớ hỏi là MATCH và VLOOKUP khác gì nhau.
Theo kết quả Match ở trên thì nó lấy cột STT làm kết quả (=5), sao không phải là lấy cột điểm làm kết quả (=6).
Vậy có nghĩa là Match tìm và lấy giá trị ở cột đầu tiên trong vùng tìm kiếm phải không?
 
T

thanhphuongvip

Guest
2. Cho tớ hỏi là MATCH và VLOOKUP khác gì nhau.
Theo kết quả Match ở trên thì nó lấy cột STT làm kết quả (=5), sao không phải là lấy cột điểm làm kết quả (=6).
Vậy có nghĩa là Match tìm và lấy giá trị ở cột đầu tiên trong vùng tìm kiếm phải không?
Mình có thể giải thích chỗ này:
- Hàm Vlookup: Dùng từ khóa đi tra và lấy ra dữ liệu ở một cột khác tương ứng (ví dụ trong trường hợp của bạn phamthach chỉ cần dùng vlookup là xong bằng cách: Dùng tên đi tra vào bảng và lấy dữ liệu ở cột Điểm)
- Hàm Match: Cũng lấy từ khóa đi tra, nhưng nó tìm vị trí của từ khóa trong dải dữ liệu đã chọn (dải dữ liệu có thể là 1 cột hoặc 1 dòng), trong ví dụ của bạn Phamthach, từ khóa Phạm Văn Đức khi tra vào dải cột từ B7:B67 thì tên Phạm Văn Đức nằm ở vị trí thứ 5 tính từ trên xuống.
Bởi vì hàm Index nó dùng để tra 2 chiều (dòng giao với cột) nên bạn ấy dùng hàm Match để tìm ra vị trí của dòng (kq là dòng 3) và cột bạn ấy đã cho là 3 ở đối số cuối cùng của hàm Index. Kết quả là giao ở dòng 5 và cột 2 sẽ cho ra kết quả là Điểm 6
Nhưng cách bạn dùng ví dụ ở trên để giải thích cho hàm Index vs Match thì hơi khó hiểu một chút.

Để hiểu hơn bản chất của Index và Match mời bạn xem video!
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện
 

phamthach

Thành viên
1. Ở phần Note Kiểu Tìm Kiếm, tớ vẫn không hiểu, hơi lủng củng thì phải.

2. Cho tớ hỏi là MATCH và VLOOKUP khác gì nhau.
Theo kết quả Match ở trên thì nó lấy cột STT làm kết quả (=5), sao không phải là lấy cột điểm làm kết quả (=6).
Vậy có nghĩa là Match tìm và lấy giá trị ở cột đầu tiên trong vùng tìm kiếm phải không?
Phần 1:
- Nếu là số 1 hoặc bỏ trống: hàm Match sẽ tìm giá trị lớn nhất trong vùng tìm kiếm nhưng nhỏ hơn hoặc bằng giá trị đang được tìm kiếm.
Chú ý: vùng tìm kiếm cần được sắp xếp theo chiều tăng dần, nghĩa là, từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất hoặc từ A tới Z
- Nếu là số 0: hàm Match sẽ tìm chính xác giá trị cần tìm trong vùng và trả lại vị trí đầu tiên mà nó tìm thấy
- Nếu là số -1: hàm Match sẽ tìm giá trị nhỏ nhất trong vùng tìm kiếm nhưng lơn hơn hoặc bằng giá trị đang được tìm kiếm.
Chú ý: vùng tìm kiếm cần được sắp xếp theo thứ tự giảm dần, nghĩa là, từ giá trị lớn nhất đến giá trị nhỏ nhất hoặc từ Z tới A
Kiểu tìm kiếm 1 và -1 có yêu cầu đặc thù như trên bạn nhé.
VD minh họa cho kiểu tìm là 1 và -1
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

vbano1

SMod
Thành viên BQT
Hiểu rồi, cám ơn @phamthach nhiều nhé, mà lần sau chia sẻ hình thì nên có tên cột. Bạn che mất tên cột nên mình vừa xem vừa phải tưởng tượng đấy. o_O
 
Top