Hàm COUNTIFS: Tìm tổng số cells thỏa mãn điều kiện với nhiều điều kiện

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Nếu như chỉ có thể tìm số lượng cells thỏa mãn với 1 điều kiện thì COUNTIFS mà tôi giới thiệu ở đây sẽ làm việc được với nhiều điều kiện.
Cấu trúc:
COUNTIFS(Phạm Vi 1, Điều kiện tìm kiếm 1, Phạm Vi 2, Điều kiện tìm kiếm 2, ...)

Điều kiện tìm kiếm có thể chỉ định là công thức hoặc chuỗi ký tự cụ thể, trong trường hợp đó thì phải sử dụng dấu ngoặc kép ["] để bao lấy điều kiện.
Bạn cũng có thể chỉ định các ký tự [?,*] để linh hoạt trong tìm kiếm hơn.
Ví dụ:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Một ví dụ khác:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Nguồn tham khảo:
 
Top