giúp minh với lỗi method range of object _worksheet failed

minhhb

Thành viên mới
Dim hang_cuoi As Long
hang_cuoi = danh_sach.Range("D1").Value + 4
danh_sach.Range("B" & "hang_cuoi").Value = form.Range("C4").Value
nó cứ báo lỗi
 

Nguyen Kha Nam

Thành viên mới
@minhhb
Lỗi là do bạn khai báo:
Mã:
Dim hang_cuoi As Long ''(kiểu số)
Nhưng khi bạn gán vào câu lệnh thì "hang_cuoi" lại để trong 2 dấu "" đó là kiểu String (chuỗi).
Do đó câu lệnh:
Mã:
danh_sach.Range("B" & "hang_cuoi").Value = form.Range("C4").Value
Phải sửa thành là:
Mã:
danh_sach.Range("B" & hang_cuoi).Value = form.Range("C4").Value
Nghĩa là bỏ 2 dấu ngoăc kép ở: hang_cuoi
Trân trọng.
 
Sửa lần cuối:

Minhhb1234

Thành viên mới
@minhhb
Lỗi là do bạn khai báo: Dim hang_cuoi As Long (kiểu số)
Nhưng khi bạn gán vào câu lệnh thì "hang_cuoi" lại để trong 2 dấu "" đó là kiểu String (chuỗi).
Do đó câu lệnh:
danh_sach.Range("B" & "hang_cuoi").Value = form.Range("C4").Value
Phải sửa thành là:
danh_sach.Range("B" & hang_cuoi).Value = form.Range("C4").Value
Nghĩa là bỏ 2 dấu ngoăc kép ở: hang_cuoi
Trân trọng.
Cảm ơn bạn nhiều
 

minhhb

Thành viên mới
Dim hang_cuoi As Long
hang_cuoi = danh_sach.Range("A1").Value + 9
danh_sach.Range("A" & hang_cuoi).Value = form.Range("E4").Value
danh_sach.Range("B" & hang_cuoi).Value = form.Range("E5").Value
MINH ĐỔI RỒI NHƯNG NHẬP NÓ CỨ ĐÈ LÊN CÁI VỪA NHẬP KHÔNG
MINH CHƯA BIẾT CÁCH TẢI FIE LÊN ĐÂY
 

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Các bạn thân mến.
Các bạn lưu ý phải sử dụng thẻ Code khi viết code trên forum. Xin xem mục 4 trong .
 
Top