Giúp em code chuyển dữ liệu từ sheet này sang sheet khác

anhle

Thành viên mới
Dear các Anh chị em trong Diễn đàn
Các anh chị em giúp mình sửa đoạn code, lấy mảng dữ liệu từ sheet 37 về dòng cuối cùng của sheet8, mình viết code này nhưng nó chỉ lấy được có 1 dòng thôi ( tức là chỉ thêm vào Sheet 8 A1 mà ko thêm A2


Private Sub CommandButton1_Click()
Dim dong_cuoi As Long
dong_cuoi = Sheet8.Range("A100000").End(xlUp).Row + 1
With Sheet8
.Range("A" & dong_cuoi) = Sheet37.Range("A1:A2").Value


End With

End Sub
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bạn có thể bớt chút thời gian để trình bày lại cho dễ hiểu không ạ?
  • Nếu bạn không biết cách upload ảnh lên diễn đàn, bạn vui lòng tham khảo topic sau: .
  • Bạn lưu ý phải sử dụng thẻ Code khi viết code trên forum. Xin xem mục 4 trong .
  • Bạn nên nói rõ Input là gì? Output muốn ra sao?
  • Bạn nên có file demo. Bạn có thể upload file lên google drive hoặc mediafire.com rồi dẫn link về diễn đàn.

Một bài viết trình bày dễ hiểu là một bài viết sử dụng hình minh họa trực quan. Một bài viết chỉ toàn chữ sẽ khiến người khác không muốn đọc.

Một bài viết dễ hiểu sẽ giảm thiểu thời gian đọc hiểu cho người khác, bạn sẽ nhanh chóng nhận được hỗ trợ nếu bài viết của bạn là một bài viết dễ hiểu.
Chúng tôi mong bạn hiểu và hợp tác.
 

anhle

Thành viên mới
Bạn có thể bớt chút thời gian để trình bày lại cho dễ hiểu không ạ?
  • Nếu bạn không biết cách upload ảnh lên diễn đàn, bạn vui lòng tham khảo topic sau: .
  • Bạn lưu ý phải sử dụng thẻ Code khi viết code trên forum. Xin xem mục 4 trong .
  • Bạn nên nói rõ Input là gì? Output muốn ra sao?
  • Bạn nên có file demo. Bạn có thể upload file lên google drive hoặc mediafire.com rồi dẫn link về diễn đàn.

Một bài viết trình bày dễ hiểu là một bài viết sử dụng hình minh họa trực quan. Một bài viết chỉ toàn chữ sẽ khiến người khác không muốn đọc.

Một bài viết dễ hiểu sẽ giảm thiểu thời gian đọc hiểu cho người khác, bạn sẽ nhanh chóng nhận được hỗ trợ nếu bài viết của bạn là một bài viết dễ hiểu.
Chúng tôi mong bạn hiểu và hợp tác.
dạ vâng em cảm ơn ạ
 
Top