[Giúp Đỡ] Thêm Hyperlink vào các file đã liệt kê trong folder.

bigbang1020

Thành viên mới
Xin chào Anh/Chị trên diễn dàn,

Mình có tham khảo topic này

Và thấy rất phù hợp với yêu cầu hiện tại, nhưng trong code này mình cần gán thêm Hyperlink cho các file đã liệt kê ra để truy cập nhanh hơn, Mong anh chị bổ sung giúp code để thực hiện điều này nha. Xin cảm ơn và hậu tạ.
 

Ngày Mới

Thành viên tích cực
Thêm đoạn này là OK nhé !
Mã:
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(2, 1).Cells(lngRow, lngCol), Address:=objFolder.Path & "\" & .Name

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Tải về file của bạn
 

bigbang1020

Thành viên mới
Thêm đoạn này là OK nhé !
Mã:
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(2, 1).Cells(lngRow, lngCol), Address:=objFolder.Path & "\" & .Name

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Tải về file của bạn
File đã chạy tuyệt vời rồi bạn ơi. Cảm ơn bạn rất nhiều.
 
Top