[GAS]DriveApp

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Lấy File, Folder bằng Google Apps Script
VBA chúng ta đã quen thuộc với FSO. Nhưng đấy là môi trường offline. Trong môi trường online, cụ thể chúng ta đang lưu file trên google driver, vậy thì làm cách nào để lấy danh sách file cũng như folder trên đó?
Với GAS, chúng ta có thể lấy tên (file or folder) hoặc thay đổi tên của chúng. Chúng ta có thể lấy thông tin chủ sở hữu (hoặc thay đổi?), lấy và thay đổi account dùng chung, xóa hoặc phục hồi chúng (file or folder).
Trong DriveApp được giới thiệu lần này, các thư mục và tệp được lấy bằng các phương pháp khác nhau, nhưng nếu bán sử dụng Drive API của Advanced Google Services (dịch vụ nâng cao của Google), bạn có thể lấy các thư mục và tệp trong một xử lý mà không cần phân biệt file hay folder.

1. Code mẫu getFolderById(id)
Mã:
//Lay folder thong qua ID duoc chi dinh
function sampleCodeForDriveAppGetFolderById() {
  var id = "1ohmSR625ShiR0hoBr9DFL7Zkh9VX8jXH"; //Folder ID
  var folder = DriveApp.getFolderById(id);
  console.log(folder);
}
Id của folder là gì, giả sử bạn truy cập vào một folder và nhìn lên URL của trình duyệt thấy đường link như sau:
Mã:
https://drive.google.com/drive/folders/1ohmSR625ShiR0hoBr9DFL7Zkh9VX8jXH
Phần phía sau chính là là id của folder.
Mã:
1ohmSR625ShiR0hoBr9DFL7Zkh9VX8jXH
(Còn nữa)
Nguồn tham khảo:
 
Top