gán công thức trong vba

babylove

Thành viên mới
chào mọi người, mình có vấn đề xin code cho hàm vlookup như file đính kèm, vì mình muốn mỗi lần thêm sheet vào thì chạy công thức để tìm đơn giá
cảm ơn ạ
=ROUND(VLOOKUP(IF(C21=0,D21&"T"&" x "&E21&"W"&" x "&F21&"L",C21&"φ"&" x "&D21&"T"&" x "&F21&"L"),DATA!$B$238:$V$461,21,0),2)
 
Top