Financial applications usinng Excel add-in development in C/C++

PTHhn

Thành viên
Financial applications usinng Excel add-in development in C/C++ là một cuốn sách với hơn 500 trang, hướng dẫn các bạn tạo Add-in cho Excel với ngôn ngữ C/C++ . Các bạn có thể tra cứu giá cuốn sách này trên amazon, nó có giá hơn 2 triệu đồng.
Mình tìm được nên chia sẻ cho mọi người. Ngôn ngữ là tiếng anh. Rất mong các bạn đọc rồi chia sẻ kiến thức thu hoạch được cho mọi người.
Link download:
Mã:
https://drive.google.com/file/d/1GRRKRFlSxKWU4qd2q2B0GQxqpNCxC0dx/view?usp=sharing
 
Top