Dừng code để edit dữ liệu đầu vào

hungtruong97

Yêu THVBA
Xin chào

Hiện tôi đang viết một chương trình đơn giản, có các ô textbox nhập dữ liệu và một nút bấm để kiểm tra dữ liệu và add thêm dữ liệu vào sheet.
Nếu dữ liệu đúng data type như number hay date thì sẽ thêm dữ liệu vào sheet, còn nếu không đúng sẽ dừng code, bôi xanh chỗ dữ liệu sai để nhập lại.

Tôi không biết làm thế nào để khi chương trình phát hiện kiểu dữ liệu sai sẽ dừng code để mình nhập liệu lại.
Nhờ mọi người hướng dẫn.
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Mã:
sub abc()
If nhapsai = True then
Exit sub
End if
'làm việc khác ở đây nếu như không có vấn đề gì
......
End Sub
 
Top