Delete Author & Delete Last Modified by

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Như ở topic
chúng ta sẽ thấy có một điểm là, excel sẽ lưu thông tin người dùng cuối cùng. Và đôi khi chúng ta muốn xóa thông tin này đi như một cách bảo vệ thông tin cá nhân, không muốn ai biết mình là người chỉnh sửa cuối cùng, hoặc thậm chí không muốn biết ai tạo ra file đó.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Dưới đây sẽ trình bày cách xóa thông tin này:
Các bạn vào File-> Info
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Các bạn lựa chọn như trong hình ảnh hướng dẫn:
Vào Check for Issues -> Inspect Document

Có trường hợp sẽ hiển thị thông báo hỏi có muốn save file trước khi tiến hành hay không, bạn chọn YES.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Hộp thông tin hiện ra:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn chọn Inspect. Tiếp tục hiện hộp thông tin:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Như vậy là xong. Bạn save file.
Vào lại file->info xem còn thông tin hay không nữa nhé :)
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Nói tới xóa thì mình cũng nói thêm cách thiết định tên trên Excel. Trong các công ty, đôi khi đây là qui định bắt buộc, hoặc tự động được thiết định khi đăng nhập máy tính bằng mã nhân viên.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Khi thiết định tên như thế này, file excel do bạn tạo ra sẽ mang thông tin của bạn. Ngoài ra còn có tác dụng, trong mạng nội bộ nếu bạn đang truy cập vào một file excel ở chế độ không chia sẻ.
Lúc này một người khác truy cập vào file này sẽ có thông báo tự động là không thể biên tập file được vì có người tên là .... đang mở file. Bạn chỉ có thể mở file ở chế độ Read Only.
 
Top