Chuyển định dạng cột [1] [2] [3] sang A B C và ngược lại

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Trong quá khứ, mình từng gặp tình huống code của mình không chạy được ở máy tính khác.
Lý do là ở máy đó họ không hiển thị cột là A,B,C như thông thường mà là dạng số.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Vậy cách chuyển đổi trở lại thành A,B,C như thế nào:
Các bạn vào: File -> Options
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Vậy là Excel của các bạn đã hiển thị cột dưới dạng chữ: A,B,C,...
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
Top