Cho hỏi cách tự động Reapply trong Filter khi thay đổi tham số ở 1 ô ( ví dụ ô: A1)

ducthanh19111

Thành viên mới
Mọi người cho mình hỏi chút với
- Cách tự động Reapply trong Filter khi thay đổi tham số ở 1 ô
Mã VBA: Tự động áp dụng lại bộ lọc khi dữ liệu thay đổi:

1
2
3
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Sheets("Sheet3").AutoFilter.ApplyFilter
End Sub


Như vầy sai chỗ nào sao toàn báo lỗi. Mình cảm ơn nhiều
 
Sửa lần cuối:

Ngày Mới

Thành viên tích cực
Bạn không có file và cũng không nói rõ lỗi là lỗi gì, nên tôi chỉ có thể trình bày các vấn đề có thể xảy ra đối với file của bạn.
1. File bạn không có Sheet tên "Sheet3".
2. Bạn không đặt code này ở trong Sheet tên Sheet3.
3. Sheet3 không phải là sheet đang ở dạng activate. VD, bạn đang ở Sheet1 mà lại áp dụng bộ lọc ở Sheet3.

Lưu ý với bạn: Lần sau đưa Code thì để ở thẻ code và có file ví dụ lỗi gì như thế nào.
 
Sửa lần cuối:
Top