Chỉnh định dạng ngày tháng trong Excel

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Chúng ta nhập ngày tháng vào Excel như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Định dạng ban đầu là General, chúng ta có thể điều chỉnh lại là Date (định dạng ngày tháng năm).
Tuy nhiên chúng ta có thể thiết định theo định dạng của riêng chúng ta như sau:
Bạn click vào ô A1 và ấn phím CTR + 1.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Hộp thoại hiện ra, bạn vào Custom bạn điền vào Type:
"Ngày " d " tháng " m " năm " yyyy
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Ấn OK và tận hưởng kết quả.
Nguồn tham khảo:
 
Top