Chia sẻ tool lấy ảnh từ file excel và powerpoint.

lyly

Nghiện THVBA
I.Đặt vấn đề:
Nhận thấy một số bạn có nhu cầu lấy ảnh từ file excel và powerpoint nên mình xin chia sẻ tool này cho những ai cần.
II.Hướng dẫn sử dụng:
-Video demo:
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện
-Chỉ cần kéo tất file excel và powerpoint vào chung thư mục chứa file extract_image.exe và thực hiện như video trên.
III.Yêu cầu:
-Tool viết bằng VBnet nên yêu cầu NetFrame 4.5 trở lên.
IV.Dowload tại:
V.Góp ý:
-Trong quá trình sử dụng nếu có góp ý gì để lại comment bên dưới mình sẽ ghi nhận và cải thiện !
 
Top