Chèn worksheet vào userform

PisKael

Thành viên mới
Mình muốn nhúng một worksheet vào userform với hiển thị giống như hình bên dưới. Mỗi khi mình thay đổi một ô nào trong worksheet thì trong userform cũng cập nhật theo giống vậy. Nhờ mọi người giúp mình, mình xin cảm ơn ạ.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Yêu cầu này là không khả thi. Không hiểu form này là cố định, hay mai mốt lại thay đổi.
Giả sử phần trên là cố định, thì cũng phải sử dụng rất nhiều Label thể hiện các ô ở trên. Không hiểu mục đích của bạn là gì nên không đưa ra gợi ý giải pháp được. Với yêu cầu chuyển worksheet thành userform, thì câu trả lời là không khả thi.
 
Top