Câu hỏi về bài tập c++

Kim Ngọc

Yêu THVBA
Nhập vào một số giá trị x. Xóa các phần tử trong dãy B có giá trị nhỏ hơn x và in ra màn hình dãy B sau khi xóa.
 
T

thuthuy2000

Guest
Em nghĩ câu hỏi của thầy nên viết trên diễn đàn về C thì phù hợp hơn.
Mã:
http://diendan.congdongcviet.com/forums/f40::nhap-mon-lap-trinh-objective-c.cpp
 
Top