Cần trợ giúp tìm thư viện Treeview control: MSCOMCTL.OCX

Euler

Mod
Thành viên BQT
Các bạn thân mến.
Trên máy tính của Euler có thư viện tree view control.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Mình đã vào thư mục: C:\Windows\System32
Và gõ tìm MSCOM nhưng không ra kết quả nào.
Gõ chính xác từ khóa MSCOMCTL.OCX cũng không tìm thấy. Vậy các bạn giải đáp giúp mình, cái thư viện này nó nằm ở đâu?
 

Ngày Mới

Thành viên
@Euler thử tìm trong thư mục SysWOW64 xem sao

Đây là giao diện thêm Control trong Toolbox, trên hình ghi vị trí là thư mục SysWOW64
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Tiến hành kiểm tra file MSCOMCTL.OCX
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Kết quả là đã tìm thấy file MSCOMCTL.OCX.
Cấu hình máy tính:
Office 365 - 32bit, Window 10 - 64bit
 

Euler

Mod
Thành viên BQT
Cảm ơn bạn. Mình không tìm thấy, office 2016 64bit, win10-64bit.
 

Ngày Mới

Thành viên
Đâu @Euler thử hiện các file ẩn lên xem sao:
Mở Computer > File > Options
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Chọn View > Show hidden files, folder, and drives > OK
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

Euler

Mod
Thành viên BQT
Mình tìm thấy rồi, nó nằm ở link này:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Cho mình hỏi cái file OCX này khi mang sang máy khác có phải regsvr32 cho nó không nhỉ?
 
Top