Cách tạo bảng trong access-Hướng dẫn Microsoft access

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Cách tạo một cơ sở dữ liệu mới trong Microsoft Access:
Để tạo một cơ sở dữ liệu mới trong Microsoft Access, chúng ta theo các bước sau đây:

Bước 1: Sau khi mở phần mềm Access, bấm thẻ File, chọn New (hoặc bấm phím tắt CTRL + N) rồi click chọn Blank destop database
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bước 2: Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới tạo sau đó bấm nút Create
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bước 3:

Sau khi tạo ra 1 cơ sở dữ liệu mới , Access sẽ tự động tạo ra 1 bảng mặc định có tên là Table1 như hình. Bảng là nơi chúng ta sẽ lưu trữ dữ liệu. Trong Table1, Access cũng tạo ra sẵn 1 cột đầu tiên có tên là ID.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Đối với những bạn mới làm quen với cơ sở dữ liệu access, để cho dễ hình dung, bạn tưởng tượng rằng Table1 giống như một sheet trên excel. [3]
Ở khu vực [4] là nơi ta tạo ra các cột (trường dữ liệu), ở đây access đã tạo sẵn cột ID cho chúng ta.

Bước 4: Thêm cột dữ liệu (trường dữ liệu) và chọn kiểu dữ liệu cho cột dữ liệu.

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Hộp thoại hiện ra hỏi ta có lưu Table1 không, ta chọn OK.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Lúc này thiết kế bảng dữ liệu hiện ra:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Chú ý cột ID thường để mặc định là Auto Number (số, được tăng tự động tuần tự mỗi khi ta thêm dòng dữ liệu mới, ví dụ cập nhật thêm nhân viên mới)

Thêm cột dữ liệu mới: Ở ví dụ này tôi thêm cột tên nhân viên, có tên là Name_NV (nên đặt tên cột dễ hình dung và có dấu gạch nối "_" )

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bây giờ ta xem kết quả như thế nào nhé:

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Cột dữ liệu Name_NV đã được thêm vào rồi đấy:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bây giờ tôi thêm ba dòng dữ liệu gồm các nhân viên: Hoàng, Phú, Thọ.
Tôi nhập tên vào Name_NV còn ID thì tự sinh ra tự động, các bạn thử xem sao nhé.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Lời bàn:
Trước khi bàn sâu xa tới các điểm mạnh của cơ sở dữ liệu, trước mắt chúng ta thấy rằng cơ sở dữ liệu mà ở đây là Access giúp ta định nghĩa được kiểu giá trị cho từng cột dữ liệu. Nếu là số (number) thì không thể nạp vào đó string. Điều này là ưu điểm so với excel. Tất nhiên excel bằng cách nào đó chúng ta cũng có thể đặt ra qui định cột này chỉ được nhập số, cột kia chỉ được nhập string, nhưng việc đó mất thời gian, và mất thời gian xử lý.
 
Top