Biểu đồ Radar

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Radar chart là biểu đồ thường được dùng để đánh giá sự trưởng thành của một nhân viên.
Chẳng hạn, một người khi đến với diễn đàn tuhocvba.net với mục tiêu đặt ra là các năng lực của họ phải đạt điểm 5. Trạng thái trước khi họ đến với diễn đàn, hầu hết năng lực đều là điểm 1. Sau một thời gian họ tham gia diễn đàn, ta đánh giá năng lực của họ.
Ta có ba trạng thái:
  • Trước khi tham gia diễn đàn
  • Hiện tại (đánh giá năng lực)
  • Mục tiêu
Nhìn vào biểu đồ radar, ta lập tức hình dung được sự trưởng thành của người đó như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Cách tạo sơ đồ như sau:
Step 1:
Ta khoanh vào vùng dữ liệu.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Step 2: Vào Insert -> Click vào biểu tượng radar chart.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Step3 : Tinh chỉnh đồ thị.
-Bạn có thể click vào cả đồ thị và kéo rộng ra cho dễ nhìn.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

-Bạn cũng có thể di chuyển chú thích sang vị trí khác. Click chuột phải vào phần chú thích.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn chọn Format Legend...
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Sau đó bạn chọn Right. Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bài viết được tham khảo thao tác cách làm từ :
 
Top