Bài 0 Phần 2 Các ngôn ngữ phát triển phần mềm

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Dưới đây là bảng tổng hợp các ngôn ngữ thường dùng để phát triển dự án phần mềm.
C : Đại bộ phận UNIX sử dụng ngôn ngữ này để viết. Đây được cho là ngôn ngữ tạo ra những chương trình có hiệu suất và hiệu quả cao. Bên cạnh đó còn phải kể tới ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++ .
BASIC :
Nó trở nên phổ biến trong các máy tính cá nhân (8bit) thời kỳ đầu như một ngôn ngữ lập trình cho người mới bắt đầu.
Xu hướng chính là một "trình thông dịch" có chức năng thông dịch từng lệnh một và thực thi chúng, nhưng cũng có một "trình biên dịch" chuyển đổi tất cả các lệnh thành ngôn ngữ máy cùng một lúc.
BASIC là chữ viết tắt của Mã hướng dẫn tượng trưng cho mọi mục đích dành cho người mới bắt đầu (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ).
JAVA :
Nó là một ngôn ngữ thông dịch hướng đối tượng. Nếu bạn chuẩn bị một máy ảo Java (JavaVirtual Machine ) thực thi mã trung gian do trình biên dịch JAVA tạo ra, bạn có thể vận hành nó bất kể sự khác biệt về hệ điều hành và phần cứng.
COBOL:
Một ngôn ngữ lập trình cho thủ tục giấy tờ. Nó phù hợp để xử lý một lượng lớn dữ liệu hợp tác với cơ sở dữ liệu. Nó vẫn được sử dụng rộng rãi với các chức năng truyền thông (mạng) nâng cao và môi trường phát triển trực quan.
FORTRAN :
Nó là một ngôn ngữ lập trình cho máy tính khoa học. Nó vẫn được sử dụng trong lĩnh vực khoa học, bao gồm cả việc tăng cường các chức năng truyền thông (mạng).
Pascal :
Nó là một ngôn ngữ lập trình cho giáo dục. Cái tên này đến từ nhà toán học Pascal. Nó có khả năng mô tả thuật toán tiên tiến và được sử dụng rộng rãi bao gồm cả việc giới thiệu khoa học máy tính.

Chương trình tôi sắp phát triển có giao diện đồ họa trong môi trường Windows. Môi trường chính để phát triển các chương trình như sau.
Visual C++
Nó là một môi trường phát triển dựa trên C / C ++.
Visual Basic
Đó là một môi trường phát triển dựa trên BASIC
Delphi
Nó là một môi trường phát triển dựa trên Pascal.
JBuilder
Nó là một môi trường phát triển dựa trên Java.

Nếu bạn muốn phát triển một chương trình có tốc độ xử lý cao thì C/C++ và Delphi là các ứng cử viên nặng ký.
Trên thực tế, phần lớn phần mềm ứng dụng trên thị trường được phát triển bằng các ngôn ngữ này.
JAVA (JBuilder) là một ứng cử viên nếu bạn muốn phát triển phần mềm hỗ trợ mạng và cần chạy trên mọi nền tảng (OS hoặc môi trường phần cứng).
Ngôn ngữ tương đối dễ hiểu sẽ là Visual BASIC. Vì Visual BASIC có tên là BASIC, ngữ pháp của các câu lệnh IF và FOR gần như giống với ngữ pháp của BASIC cho đến nay.
(1) Vì nó là một trình thông dịch nên dễ dàng tìm và sửa các lỗi và lỗi (lỗi chương trình).
(2) Vì nó có thể được biên dịch, nó rất dễ phân phối.
Ở đây, chúng ta sẽ tiến hành phát triển phần mềm bằng Visual BASIC.
Hơn nữa, Microsoft đã thống nhất ngôn ngữ macro để tùy chỉnh các ứng dụng của mình với Visual Basic for Applications (VBA), có hệ thống ngôn ngữ tương tự như Visual Basic này.
Nguồn :
Mã:
http://masudahp.web.fc2.com/vb6/vb6first/vb0002.html
 
Top