ADO-kết nối để lấy dữ liệu từ file excel đang đóng

Ngày Mới

Thành viên tích cực
@Lương Tuấn Ba Bạn cần nói rõ ràng hơn để giúp người khác đọc vào hiểu bạn đang nói gì.
1. Đối tượng bạn cần xoá là gì (Range, file...), và dùng phương thức xoá như thế nào?
2. quyery là cái gì ?
3. Cần mô tả, minh hoạ bằng hình ảnh những gì bạn đang nói.
 
Top