Addins hỗ trợ bằng ngôn ngữ lập trình .NET

Thân tặng các bạn tool hỗ trợ trong excel.
Trong Tool có nhiều hàm bổ trợ các bạn vào Fx tìm đến Gitiho Addins để xem nhé.
Trong addins có vài hàm hỗ trợ như đọc số ra chữ đó, dịch ngôn ngữ, tạo lịch, quy đổi gross > net và ngược lại
Tool hỗ trợ các bạn làm việc với ngôn ngữ sql ngay trực tiếp trên excel làm báo cáo với 1 kéo thả.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng, đường dẫn tải file ở dưới video số 1.
 
Top