Add-ins đọc số bằng chữ với mọi loại đơn vị, mọi loại tiền tệ

phivinhtuan

Yêu THVBA
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Có rất nhiều add ins để đọc số tiền bằng chữ, tuy nhiên nếu các bạn muốn đọc số ra chữ với loại ngoại tệ hoặc đơn vị bất kỳ bạn có thể tham khảo hàm DocSo trong Add in bên dưới
Cú pháp: =DocSo(Số; Đơn vị 1[không bắt buộc]; Đơn vị 2[không bắt buộc]; Khoảng cách giữa đơn vị 1 và đơn vị 2[không bắt buộc])
Một số máy tính cú pháp có thể đổi thành: =DocSo(Số, Đơn vị 1[không bắt buộc], Đơn vị 2[không bắt buộc], Khoảng cách giữa đơn vị 1 và đơn vị 2[không bắt buộc])
Với tùy chọn đơn vị 1; đơn vị 2 và Khoảng cách giữa đơn vị 1 và đơn vị 2 là không bắt buộc phải nhập

Ví dụ

= DocSo(Số;"tấn";"kilogam";1000)
với 1000 là khoảng cách giữa "tấn" và "kg"

= DocSo(Số;"mét";"centimet";100)
với 100 là khoảng cách giữa "mét" và "centimet"

Link tải:
 
D

Deleted member 1392

Guest
Addin này nhất định sẽ có người cần, cảm ơn chia sẽ của bạn.
 
Top