XÓA DÒNG DỮ LIỆU BẢNG EXCEL

Ken bui

Yêu THVBA
Chào moị người,
Mình là thành viên mới học VBA, có một case nhờ mọi người giúp đỡ,

Mô tả: Có 1 bảng dữ liệu khoảng 1000 dòng, hiện tại cần xóa bớt các dòng thừa. Trong đó, cột dữ liệu tổng (A) và 1 cột dữ liệu tham chiếu (B) mô tả các dòng cần xóa.
cột dữ liệu A, B là dạng số (gồm 7 chữ số), sắp xếp từ nhỏ đến lớn (không liên tục).

Nhờ mọi người chỉ cách xóa nhanh các dòng thừa bằng VBA ạ,

Mình cảm ơn!
 
Top