Xin trợ giúp xử lý các vấn đề về menu Ribbon trong Excel

Hiện tại mình có viết code VBA, là các tiện ích cho Excel với các menu Ribbon được thiết kế từ phần mềm Custom UI Editor. Vấn đề mình hỏi là, làm sao để cài đặt các tiện ích menu Ribbon từ các file *.xlsm đã thiết kế tích hợp trực tiếp vào menu mặc định trên excel gốc. Mình gặp một vấn đề là, mình không thể sử dụng được các menu ribbon từ file *.xlsm khi tạo hoặc mở các file xlsx mới, vì khi tạo hoặc file mới thì các menu ribbon đó nó không có nữa. Ở đây mình muốn cài đặt nó tích hợp mặc định vào menu Excel gốc để dễ dàng xử lý công việc. Các bạn giúp mình xử lý vấn đề này với ạ
 

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
Bạn không được tạo nhiều chủ đề với cùng nội dung, chử đề trùng lặp và không đúng box sẽ bị xóa.
Về vấn đề của bạn, bạn cần nghiên cứu cách tạo addin.
 
Top