Viết bài đúng box

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Trên diễn đàn đã phân chia ra các Box. Nhưng vẫn có những bài viết tranh thủ viết vào topic của người khác, nêu ra một vấn đề không liên quan. Khi xem những bài viết như vậy, thực sự rất không vui.
Mọi người nên lập topic mới đưa vào các Box phù hợp, mà thông thường với các bạn sẽ là Box Thành Viên Tự Giúp Nhau, nơi đưa ra các câu hỏi và chờ người khác trả lời.
Hiện tại THVBA đã chứa một lượng lớn các bài viết, nó rất hữu ích cho mọi người tham khảo và học tập. Ngay cả tôi khi code cũng thường vào diễn đàn tham khảo các topic liên quan. Nếu các bài viết không được viết khoa học, mà cụ thể hơn là không được viết đúng nơi đúng chỗ, hoặc nội dung không có gì, chỉ đơn thuần spam, nó sẽ gây khó khăn cho quá trình tham khảo về sau.
Tôi hi vọng mọi người lưu ý vấn đề này.
 
Top