[VC++]Bài 1-Phần 3: Cài đặt Visual Studio Community

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
đã có bài hướng dẫn cài đặt rồi.
Tuy nhiên tôi sẽ dựa vào nguồn bài viết gốc để đưa ra mấy lưu ý sau cho các bạn :
Bài viết gốc tôi tham khảo .

Khi cài đặt các bạn hãy tích chọn vào 4 mục sau:
  • Universal Window Platform
  • .NET Desktop
  • C++ Desktop
  • C++ Game
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Ở phần Option tích chọn:
  • C++ Profiles Tool
  • Desktop C++ x86 and x64...
  • Win 8.1 SDK and UCRT SDK
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Chú ý, vì tôi là dùng win 8, đối với các bạn dùng win10 thì hãy tích chọn vào 3 mục của win 10.
 
Top