Tổng hợp nhiều sheet vào một sheet

hongphuong

Tôi yêu THVBA
Chào các bạn
Mình có 3 sheet (1;2;3) có cấu trúc giống nhau,
Mình muốn tổng hợp 3 sheet vào Sheet"Tonghop" như miêu tả
Kết quả mong muốn.
* Cột đầu tiên cùng nằm trên cột "B"
* Các vùng cách nhau 2 dòng
* Và các vùng của các sheet cách nhau 3 cột
Cảm ơn các bạn
Dữ liệu của 3 sheet
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Kết quả mong muốn
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
Các bảng trong sheet không có vị trí cố định nên ta cần xác định vị trí 1 ô trong bảng dựa theo nội dung của ô mà không nằm trong bảng khác, ví dụ bảng 1 là "Ghi chú", bảng 2 là "ĐK", bảng 3 là chữ Phi (mình không biết chữ Phi viết như thế nào). Tìm địa chỉ của vùng chứa ô đó bằng lệnh, ví dụ:
Mã:
Set r=Sheets("Sheet1").Cells.Find("Ghi chú").CurrentRegion
Tìm được vùng rồi thì copy sang sheet Tổng hợp bình thường thôi. Chú ý để code làm việc chính xác thì các vùng cần phải tách riêng ra.
 

hongphuong

Tôi yêu THVBA
Các bảng trong sheet không có vị trí cố định nên ta cần xác định vị trí 1 ô trong bảng dựa theo nội dung của ô mà không nằm trong bảng khác, ví dụ bảng 1 là "Ghi chú", bảng 2 là "ĐK", bảng 3 là chữ Phi (mình không biết chữ Phi viết như thế nào). Tìm địa chỉ của vùng chứa ô đó bằng lệnh, ví dụ:
Mã:
Set r=Sheets("Sheet1").Cells.Find("Ghi chú").CurrentRegion
Tìm được vùng rồi thì copy sang sheet Tổng hợp bình thường thôi. Chú ý để code làm việc chính xác thì các vùng cần phải tách riêng ra.
Anh oi
Anh viết giúp em với
Em cảm ơn anh ạ
 
Yêu cầu kiểu tổng hợp như thế này thường không khó. Hình như bạn gặp vấn đề về cách diễn đạt. Mình thấy cách diễn đạt của bạn thường bắt người khác phải căng ra suy nghĩ. Rất thiếu trực quan và không khoa học dễ hiểu.

Không biết yêu cầu trong topic này bạn đã làm được chưa?
 

hongphuong

Tôi yêu THVBA
Yêu cầu kiểu tổng hợp như thế này thường không khó. Hình như bạn gặp vấn đề về cách diễn đạt. Mình thấy cách diễn đạt của bạn thường bắt người khác phải căng ra suy nghĩ. Rất thiếu trực quan và không khoa học dễ hiểu.

Không biết yêu cầu trong topic này bạn đã làm được chưa?
@vanthanhVBA oi anh làm giúp bài này cho em với anh nhé
Em cảm ơn anh ạ
 
Top