Tô màu có điều kiện Conditional Formatting

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Tôi có dữ liệu như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Tôi muốn tô màu dòng mà ở cột C có xuất hiện chữ Excel.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Cách làm:
Đầu tiên bạn khoanh chọn vùng dữ liệu.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Trên thẻ Home bạn vào Conditional Formatting -> New Rule.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Nhập công thức:
Mã:
=COUNTIF($C6,"*Excel*")
Vào Format -> Fill. Chọn màu.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Sau đó ấn OK là xong.
Nguồn tham khảo:
 
Top