Tìm thời gian muộn nhất trong hàng (Các ô lại nhập khoảng thời gian)

manhnt.npsc

Yêu THVBA
Em chào cả nhà, số là em có file google sheet các đối tác đã nhập tiến độ dự kiến cấp hàng, tuy nhiên do làm online nên mỗi ông nhập 1 kiểu, mà các khoảng thời gian lại nằm trong 1 ô. E xin nhờ cả nhà có giải pháp nào giúp em với ạ
Time a
Time b
Time c
Cty A cấp
14/9/2021-20/9
Cty B cấp
15/9-21/9
Công ty C cấp
20/9-28/9/2021
Tìm ngày muộn nhất trong hàng 5?
 
H

haokira

Guest
Định dạng cho ô nhập đó theo đúng kiểu quy định, không thì nhập bằng form
 
Top