Tìm code trong VBA Excel di chuyển con trỏ chuột đến end document word

wcb2014

Yêu THVBA
Chào các pro, e là thành viên mới tập thành học VBA để phục vụ công việc kế toán của mình
Em đang viết đoạn code trên file excel lệnh cho các file (word.docx file copy) copy vào 1 file word (tổng hợp), sau khi chạy code từ excel thì code chạy ok, chỉ là kết quả ra trang của file docx cuối cùng, thì e tìm hiểu nguyên nhân là do trong excel e ko điều khiển được con trỏ chuột về cuối dòng của file word. e xin các pro chỉ giáo. Em xin đăng code từ file excel của e lên diễn đàn, để mn giúp đỡ e. Em cám ơn!
(Mấy chỗ ghi chú là e đang loay hoay viết lệnh để cho word nó hiểu mà toàn không được)
Mã:
Sub abc()
  Dim wordapp As Word.Application
  Dim mydoc As Word.document
  Set wordapp = CreateObject("Word.Application")
  wordapp.Visible = True
  Set mydoc = wordapp.documents.Open("C:\Users\NGOC\Desktop\Sub makemailmerg.docx")
  mydoc.Activate
  'mydoc.Range.WholeStory => ko chay duoc
  'Selection.EndKey Unit:=6 => khong chay duoc
  'mydoc.Content.moveend (Unit:=wdStory) => chay duoc nhung khong có ket qua
  mydoc.Range.InsertBreak (wdSectionBreakNextPage) '+=> noi dung bi day xuong trang sau
  
 
End Sub
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bạn tham khảo topic này :
Nếu vẫn chưa được thì bạn hãy cung cấp file của bạn và tái hiện lại thao tác để mọi người xem thì mới giúp đỡ được.
 
Top