Tạo Navigation Menu cho Slide

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Ý tưởng dự án là như thế này.
Cách làm thì có thời gian mình sẽ trình bày sau, ngại quá. Trước hết cứ tạo topic để khỏi quên.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Trước hết tôi trình bày mấy ý chính để khỏi quên, tôi sẽ cung cấp file demo và video hướng dẫn cụ thể sau.
Bài viết này chỉ có tính cá nhân, tự bản thân ghi chú, cho nên nếu các bạn đọc có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu.
1. Ý tưởng:
Tạo menu ở góc phải, khi click thì sổ ra danh sách. Trong list danh sách này có các mục, nếu ta click vào mục nào đó thì nó sẽ chạy tới trang slide mà chúng ta đã thiết định trước đó. Trong list danh sách này có cái nút Close, khi click vào thì nó sẽ đóng danh sách này lại.
2. Chuẩn bị:
Cần tạo:
-Biểu tượng Menu
-Biểu tượng Close
-Màn đen làm mờ 40%
-Màn trắng làm danh sách
-Sử dụng Text để hiện thị các mục

Ghi chú vài ý chính:
Trong thẻ Insert các bạn vào Shapes, lấy đối tượng Line.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bằng đối tượng Line này, kết hợp với Group (nhóm các đối tượng lại), chúng ta sẽ có được biểu tượng Menu và Close.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Tương tự vào Shapes lấy Rectangle sử dụng làm màn tối 40% và màn trắng làm danh sách.

3. Kịch bản thứ nhất:
Click vào Menu thì hiển thị Danh sách, Màn Tối, các hạng mục bằng Text và nút Close.
Click vào biểu tượng Menu -> Click vào thẻ Format -> Selection Panel để quản lý các đối tượng mà chúng ta đã tạo ra:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Click và sử dụng phím Ctr để có thể chọn nhiều đối tượng (danh sách, màn đen, các mục text, nút Close) -> Animations -> Fly in -> Effect Options -> From Right
Chọn Start: With Previous
Chọn Duration: 0.20
Chọn Trigger: Onlick -> Menu
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


4. Kịch bản thứ 2:
Chọn Add Animation => Fly Out => Effect Options : From Right
Tương tự phần trên.
Trigger: Onclick -> Close

5. Copy các đối tượng này vào các slide khác.
 
Sửa lần cuối:
Top