Office 2019

phuonghong1997

Yêu THVBA nhất
1. Vào control panel gỡ bỏ office cũ. Sau đó khởi động lại máy tính.
2. Xóa thư mục C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
3. Cài đặt office 2019.
Link download
Mã:
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-t_Of6tZlbzxwMTT-Le7Sv3WNjJZPweB
Mật khẩu giải nén:
389941
Cài đặt xong thì tắt đi, đừng đăng nhập tài khoản gì cả.
4. Bẻ
Down file sau chạy với quyền admin:
Mã:
https://drive.google.com/file/d/1VW4P7FWJHwqBUCv0t18fK5Pc4qqkUzu2/view
Mật khẩu giải nén:
Mã:
w88sode50
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Chèn biểu tượng MathType vào Word.
1. Kiểm tra phiên bản office là 64bit hay 32 bit.

2. Giả sử phiên bản là 32 bit. Khi đó vào đường dẫn sau:
C:\Program Files (x86)\MathType\MathPage\32
Copy file MathPage.wll vào thư mục :
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\STARTUP

Thư mục là Office 16 đối với Word 2019. Lưu ý là tên thư mục sẽ tùy thuộc vào phiên bản Office mà bạn cài đặt, ví dụ như Office14 nếu như bạn đang dùng bản Word 2010...

3.Vào thư mục C:\Program Files (x86)\MathType\Office Support\32
Copy các Addin của Word cho vào thư mục :
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\STARTUP

Bây giờ khởi động lại ứng dụng word là xong.
 
Top