Nhờ hỗ trợ chuyển dữ liệu thành mã SHA trong Excel

Đức Thịnh

Yêu THVBA
Mọi người cho em hỏi cách chuyển dữ liệu thành mã SHA trong Excel với ạ.
Ví dụ : Từ 12345678 thành {SHA}fCIvspJ9goryL1khNOiTJIBjfA0=
Em cảm ơn ạ.
 

tester777

Yêu THVBA
Mọi người cho em hỏi cách chuyển dữ liệu thành mã SHA trong Excel với ạ.
Ví dụ : Từ 12345678 thành {SHA}fCIvspJ9goryL1khNOiTJIBjfA0=
Em cảm ơn ạ.
Mã hóa thì dùng cái này

Không cần vba, macro gì cả, thuần hàm excel
 
Top