Nhờ các ACE giúp

Hà Hải

Yêu THVBA
Xin kính chào toàn thể các Anh/Chị/Em.
Nhờ các ACE giúp mình.
Mình có 2 sheet gồm Biểu 1 và Biểu 2 là danh sách 63 tỉnh.
Biểu 1 là dữ liệu 63 tỉnh. Mỗi tỉnh có 7 cột theo tổng giá trị. Biểu 2 là dữ liệu 63 tỉnh. Mỗi tỉnh có 1 cột (theo cơ cấu)
Mình muốn lấy tổng giá trị của các tỉnh Biếu 1) theo cơ cấu (Biểu 2).
Xin cám ơn các ACE.
Link file:
 
Sửa lần cuối:
Top