Nhấn 2 nút Cùng lúc lại báo lỗi

em bé

Yêu THVBA
Em có thắc mắc về việc khi nhấn 2 nút cùng 1 lúc thì làm sao không hiện thông báo lỗi "Code Execution has been Interrupted"
Ví dụ: Khi ta đang ở cửa sổ làm việc Excel nếu nhấn F5 thì Excel hiện 1 cửa sổ Go To
Rồi nhấn Tiếp Nút ESC thì cửa sổ này đóng lại. Và nếu vô tình nhấn 2 nút F5 và ESC cùng 1 lúc thì Excel cũng không hề thông báo lỗi.
Vấn đề em hỏi nó cũng tương tự như ví dụ trên
Em có dùng sự kiện OnKey khi nhấn F5 thì Form sẽ hiện lên. Và để thoát form thì em dùng sự kiện KeyDown nhấn ESC nó sẽ thoát Form luôn. Code chạy rất ok
Nhưng khi em nhấn 2 Nút F5 và ESC cùng 1 lúc nó lại báo lỗi như thế này . Vậy cho em hỏi làm cách nào để Fix lỗi này. Em xin cảm ơn!

Code

Mã:
Sub TESTaa()

UserForm1.TextBox1.SetFocus

UserForm1.Show

End SubPrivate Sub Worksheet_Activate()

Application.OnKey "{F5}", "TESTaa"

End SubPrivate Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)

If KeyCode = 27 Then

Unload Me

End If

End Sub
Link File:
 
Sửa lần cuối:

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Hãy sử dụng thẻ CODE. Hãy xem mục 4 trong bài viết này:
 
Top