Lọc theo độ dài

Chúng ta không còn lạ gì tính năng Filter của Excel. Đây là tính năng thường được sử dụng để lọc dữ liệu.
Mình có một bảng dữ liệu giả sử cột C có dữ liệu như sau:
Mã:
[C]
X12
Y23
Z34
A999
H98
K8989
...
Mình chỉ muốn lọc dữ liệu theo cột C tại các dòng trên cột C có độ dài là 3.
Như vậy kết quả mong muốn hiển thị ra là:
Mã:
[C]
X12
Y23
Z34
H98
...
Mình không biết Excel đã hỗ trợ tính năng này chưa. Mình thử google thì thấy KTool có hỗ trợ. Đây là một Tool khá nổi tiếng. Như vậy nhiều khả năng là Excel chưa hỗ trợ nên họ mới phải xây dựng Addin.
Mọi khi cứ tiện tay hành động mà không suy nghĩ gì, thành thử cứ lấy tay tích chọn loại bỏ các mẫu có độ dài lớn hơn 3.
Hôm nay, bình tĩnh nghĩ lại thấy việc này không khó.
Mình xây dựng một cột phụ. Lấy công thức là:
Mã:
=Len(C2)
=Len(C3)
...
Sau đó lọc theo cột phụ này, lấy giá trị lọc là 3. Thế là xong.

Quá đơn giản phải không nào.
 
Thêm 1 cách nữa là bạn có thể dùng lọc ra 3 kí tự bằng cách điền vô ô Seach : ???
Và tương tự với n kí tự thì cũng làm n ?
 
Top