Học qua các ví dụ: Ví dụ số 02 Gán macro cho Label

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Mục đích: Chúng ta muốn tạo ra giao diện như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Khi click vào biểu tượng thì macro sẽ thực thi đưa ra thông báo.
Link download file demo:
1.Tạo file excel có tên là「0914_PM.xlsm」.

2.Mở phần mềm Custom UI Editor chọn tới file「0914_PM.xlsm」.
Dán XML sau:
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab id="Tab1" label="tuhocvba.net">
    <group id="Group1" label="Message">
     <button id="HelloButton" label="Xinchao" image="tuhocvba" size="large" onAction="HelloButton_Click" />
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>
Trong file demo các bạn download về có inco tuhocvba, các bạn insert icon này vào.
Xem thêm video thuyết minh cách insert:
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện

Các bạn click vào CallBacks trên phần mềm UI và copy code đó.
Trên file excel các bạn dán code đó vào module mới:
Mã:
'Callback for HelloButton onAction
Sub HelloButton_Click(control As IRibbonControl)
End Sub
Bây giờ các bạn viết phần nội dung cho chương trình, các bạn có thể viết tùy ý.
Ở đây tôi đưa ra ví dụ đơn giản nhất:
Mã:
Sub HelloButton_Click(control As IRibbonControl)
  MsgBox "Xin chao, toi la tuhocvba.net", vbInformation
End Sub
Các bạn đóng file lại và mở lại, bây giờ thì tận hưởng thành quả nhé. Chúc các bạn thành công.
Nguồn tham khảo:
 

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Icon để sử dụng như đã nói ở các bài học trước, các bạn nên sử dụng kích thước 16x16 hoặc 32x32 giống như Microsoft đang làm ^^

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
Top