Giúp hàm tính thời gian

Trần Ái

Yêu THVBA
Mình có bảng tính như hình, Muốn muốn tính tổng thời gian tại ô G5 = E5 + F5 thì dùng hàm thế nào ạ?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
Sửa lần cuối:

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
Cột E bạn nhập giờ phút thông thường (7:20) rồi định dạng h "giờ" mm "phút". Cột F bạn nhập số (120) rồi định dạng ? "phút". Cột G nhập công thức
G2=E2+TIME(0,F2,0)
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

 
Top