Display Line Number Textbox on UserForm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Đối với các cells ghi số lượng lớn nhiều dòng dữ liệu, việc sửa nội dung trong cells thật không dễ dàng gì.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Giải pháp thông thường là mở Notepad lên, chỉnh sửa trên Notepad rồi copy nội dung này paste lại vô ô Excel.

Từ ý tưởng này, một là, khi click cells nào đó, thì chương trình Notepad tự động mở lên và ghi sẵn nội dung cells này vô ô Notepad cho người dùng chỉnh sửa.

Hai là, tự tạo một Textbox hiển thị nội dung cells khi người dùng click vào cells, bằng sự kiện Worksheet_SelectionChange.

 1. Với ô Textbox, có một trở ngại khá lớn về việc viết chữ tiếng việt có dấu, dù đã để font là Time New Roman. Ai có giải pháp gì về việc này thì mời cho ý kiến.
 2. Ngoài ra có một vấn đề khá là khó, nếu giải quyết được hẳn nhiên tên tuổi của các bạn sẽ lưu danh sử sách trong giới VBA. Đó là hiển thị số dòng trên ô Textbox.
Vậy mời các anh em bằng hữu cùng trao đổi để giải quyết vấn đề theo hướng này.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 

vanthanhVBA

Yêu THVBA như điếu đổ
Theo em, cứ theo phương án 1 như anh nêu là được, trên diễn đàn cũng đã có rồi.
Mã:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Text = "" Then Exit Sub
  Dim rc As Long
  Target.Copy
  rc = Shell("notepad.exe", vbNormalFocus)
  If rc <> 0 Then
    Application.SendKeys "%EP", True
  Else
    MsgBox "Khoi dong that bai"
  End If

End Sub
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top