Đặt password hàng loạt file excel, thích hợp cho nhân sự.

Ứng dụng:
- Đặt pass file lương hàng loạt. Sau khi đặt pass, nén nguyên thư mục lại, spam zalo cho cán bộ, nhân viên. Ai có pass file nào, chỉ mở được file đó.
- Đặt pass file lương hàng loạt. Sau đó spam email cho người cần.
- Đặt pass file học liệu/ tài liệu/ thông tin ....... rồi công khai. Ai có pass sẽ mở xem.

Link download:

www.
mediafire
.com/file/3xpqtju90a2sqk4/HLVD_ExcelPassword.rar/file

Bản quyền: stackoverflow (Cóp mỗi nơi 1-2 dòng)

Pass (Nếu có): HLVD
 
Top