Đánh mã căn hộ tự động

trexanhvn

Yêu THVBA
Em đang có nhu cầu đánh căn hộ. Căn hộ có cấu tạo như sau: E1-0304 trong đo:
x là Tòa ( ở đây là E1 - có 4 tòa E1 đến E4).
y là Tầng ( ở đây là 03 - có 28 tầng: tầng 3 đến tầng 30).
x là căn ( ở đây là 04 - có 12 căn/tầng: căn 01 đến đến căn 12).

em đã làm lệnh như sau:

Sub tang()
Dim x As Integer
Dim y As Integer
Dim z As Integer
Dim i As Integer
Dim Floor As Variant

For x = 1 To 4

For y = 3 To 30
For z = 1 To 12
Floor = "E" & Str(x) & "-" & Str( y) & Str(z)
Next
Next
Next
For i = 0 To UBlound(Floor)

ThisWorkbook.Sheets("tang").Range("B" & (i + 2)).Value = Floor(i
Next

Các bác xem giúp em với ạ.

Em cam ơn các bác nhiều
Next i
 

trexanhvn

Yêu THVBA
PHP:
Sub tang()
Dim x As Integer
Dim y As Integer
Dim z As Integer
Dim i As Integer
Dim Floor As Variant

For x = 1 To 4
  For y = 3 To 30
    For z = 1 To 12
    
    Floor = "E" & Str(x) & "-" & Str(y) & Str(z)
        
    Next
  Next
Next
For i = 0 To UBlound(Floor)
  ThisWorkbook.Sheets("tang").Range("B" & (i + 2)).Value = Floor(i)
  
Next
  

Next i
 
hơi mất thời gian để thích ứng đăng bài ở đây.
:D :D :D
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Ad xem hình + load file về test nhé.

www.
mediafire
.com/file/7exmeuog2yhmosw/tang_-_hlvd.xlsm/file
 
Bạn nén file lại rồi upload lên google drive, để chế độ share public rồi kéo link về diễn đàn là được.
Link nào bị tính là spam ad? (Không thấy ghi trong quy định)
Bên GPE em bị ban mất cái nick, không cảnh cáo gì, thấy ghi là spam. Mà em không nhớ rõ đăng link gì, như là mediafire.
 
Top