Chuyển mình

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Những ngày gần đây, các bạn thấy các topic liên quan tới ngôn ngữ lập trình khác liên tục xuất hiện trên diễn đàn. Công việc này thực ra cũng là bổ trợ cho VBA.
Ví dụ VBA chúng ta không thể tạo ra các form có độ đẹp mắt như VB.NET, trong khi hai ngôn ngữ này rất gần nhau. Mặt khác, thông qua addin VSTO, ta có thể nhúng phần lập trình trên VB.NET này vào Excel hay Word, Powerpoint rất tiện lợi.
Vì vậy, dù là các ngôn ngữ khác đang được giới thiệu trên diễn đàn, nhưng ta vẫn lấy VBA làm trung tâm, là điểm xuất phát để tiếp cận với ngôn ngữ khác.
Ví dụ với VB6, là ngôn ngữ thuộc hàng cổ lai hy, nhưng vẫn được giới thiệu trên diễn đàn. Mục đích để các bạn luyện tập, sử dụng thành thạo VB6. Vì qua VB6, ta có thể bảo mật code VBA tốt hơn chính bản thân VBA.
Trong môi trường công ty, đặc biệt công ty Nhật, có lẽ hai điều trên là không cần thiết. Nhưng có rất nhiều bạn không làm trong môi trường như vậy, nhu cầu làm cho Tool tiện lợi hơn, bảo mật hơn vẫn thường được mọi người quan tâm, thể hiện qua số lượng view liên quan tới các chủ đề này trên diễn đàn liên tục tăng.
Hơn nữa, việc biết thêm một ngôn ngữ lập trình mới sẽ mở rộng giới hạn bản thân của mỗi người.
Hiện tại, diễn đàn tập trung vào hai nội dung gần với VBA là VB.NET và VB6.
Bên cạnh đó, hướng tiếp theo là VC++. Bởi đây là ngôn ngữ cho tốc độ thực thi nhanh, bảo mật code tốt.
Dù là ngôn ngữ nào, thì các bài viết trên diễn đàn cũng lấy các bạn làm trung tâm, tức coi xuất phát điểm là từ VBA để tiếp cận các hướng trên.

Nói về Delphi, đây cũng là ngôn ngữ tốt, bài giới thiệu của Nhật cũng rất nhiều và tỉ mỉ, rất thuận lợi để dịch ra cung cấp cho bạn đọc. Nhưng tạm thời chưa làm bởi các lý do sau :
Một là, đây là ngôn ngữ hoàn toàn mới, có thể sánh với VC++. Nhưng đơn hàng tuyển dụng C++ phổ biến hơn Delphi, nên chúng tôi cho rằng, các bạn nắm được VC++ sẽ có lợi hơn, nếu đã mất công học một ngôn ngữ mới thì nên tiếp cận ngôn ngữ cho các bạn nhiều cơ hội nhất. Ở điểm này, Delphi không bằng so với C++.
Hai là, nhà họ Đỗ chẳng phải có một số người đang say sưa với Delphi hay sao? Nếu coi giới VBA Việt Nam như là trung nguyên. Nếu tiếp cận con đường mới sẽ có lợi cho cộng đồng VBA Việt Nam nhiều hơn là đi lại con đường người khác đã đi, làm lại điều người khác đã làm. Nhằm góp phần làm phong phú hơn các món võ công cho giới trung nguyên, THVBA chọn lựa VC++ là hướng nhắm tới thay vì Delphi.

Dù đi con đường nào, tất cả các con đường đều sẽ giải quyết các bài toán phổ biến trên Excel, bài toán với mảng, với Dictionary, với ADO... VBA Excel là kim chỉ nam cho chúng ta tiếp cận các ngôn ngữ khác.
Vì có một Box lập trình ngôn ngữ khác, trên diễn đàn cũng có người nói quen dùng C#. Rất hoan nghênh nếu các bạn có thể chia sẻ những điều mà các bạn biết. Bất kể là ngôn ngữ gì.
Các bạn khi đặt tên topic thì dùng cấu trúc:
[Tên_Ngôn_Ngữ]Tiêu_đề_topic
Đối với diễn đàn, đội ngũ dịch thuật sẽ tập trung vào ba ngôn ngữ trên: VB.NET, VB6, VC++
Như vậy cùng với VBA, chúng ta sẽ tiếp cận thêm 3 hướng.
Mong mọi người cùng đồng tâm hợp sức.
 

PTHhn

Yêu THVBA như điếu đổ
Nhà THVBA dưới triều đại Euler trải dài từ VBA tới VB6, từ VB.NET tới VC++
Dân chúng truyền tụng, thời Euler thịnh thế, kiến thức đầy diễn đàn, người chửa kịp xem đã lại ra topic mới.
Euler đã có công lớn mở mang bờ cõi diễn đàn, trải dài đông tây nam bắc.
Những chính sách của ông được dân chúng ca ngợi là nhân văn, như luật kim bài miễn tử cho Mod. Dưới triều đại Euler, đời sống nhân dân ấm no, các bài hỏi đáp đều nhận được phản hồi và hỗ trợ kịp thời. Điều này có được phải kể tới công lao của tuhocvba Cao Tổ, đã đặt nền móng vững chắc cho nhà THVBA từ những ngày đầu lập quốc.
 
Top