chia sẻ, cải tiến bảng phân công giám thị - 2021

huutinh85

Thành viên
trước đây em đã nhờ trên diễn đàn hỗ trợ 1 file sắp xếp giám thị coi thi, đẫ sử dụng nhưng trong qua trình sử dụng có một số nội dung chưa cần cải thiện. Vì vậy nên đưa lên đây để anh em có thể sử dụng và cải thiện thêm. Giờ có một số vấn đề nảy sinh:
1- trong kì thi thì tùy thuộc hội đồng thi, nên số thứ tự phòng thi không phải luôn bắt đầu từ phòng 01( có thể từ số bất kì 12002 chẳng hạn),mình muốn thay đổi tùy ý
2- khi có kết quả ở sheet " bảng phân công" thì mình muốn chọn "môn" ở A1 và bấm "cập nhật " thì kết quả đó để đưa CBCT1 vào mẫu "cs9".
3- ở sheet "cs15 " khi chọn "môn" thi và "cập nhật " thì kết quả đó để đưa CBCT1, CBCT2 vào mẫu "cs15"
4 - Tại sheet "cs14" khi chọn cập nhật sẽ lấy dữ liệu sheet " bangphancong" đưa vào các môn tương ứng theo mẫu đã minh họa.
chân thành cảm ơn các bác đỡ hỗ trợ. Đây là tiện ích chung e cũng nhờ các bác trên diễn đàn cùng nhau xây dựng và chia sẻ cho ai có nhu cầu.
em không thấy phần add tệp nên gửi link file cho các bác
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Yêu cầu này chỉ những người đã từng giúp thì mới có thể giúp bạn. Người ngoài cuộc nhìn vào sẽ không hiểu, hoặc để hiểu sẽ mất rất nhiều thời gian.
Trước đây đã giúp rồi, bây giờ giúp tiếp chắc là khó. Chi bằng thỏa thuận với nhau một con số chấp nhận được, các bên vui vẻ.
 
Top