Cách tạo bảng chấm công trong excel |Tự học excel đơn giản

KTKN

Yêu THVBA
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện

của tự học excel đơn giản sẽ giúp các bạn tạo bảng chấm công tự động nhanh chóng thuận tiện, từ đó tính lương chính xác đơn giản...

*Tham khảo nội dung khác:

- Tạo bảng kê tiền, tính tiền tự động trong excel:
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện

- Cách tạo file quản lí tài chính cá nhân:
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện

- 3 cách cố định tiêu đề trong excel:
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện

- Các video khác:

*Tìm hiểu các khóa học khác tại :

- Thành thạo excel trong 3 giờ:

- Thành thạo bảng tính excel từ A-Z:

- Excel thực chiến cơ bản:

* Đăng ủng hộ kênh tại:

*Gmail: Tuhocexeldongian@gmail.com

#thuthuatexcel #cachtaobangchamcongtongexcel #taobangchamcong #tuyetchieuexcel #tuhocexceldongian

 
Top