Anh chị giúp em công thức với ngày tháng ạ

TungDauTen

Yêu THVBA
ABC
1​
Ngày vàoNgày raDoanh thu
2​
09-06-202319-06-2023
179​
3​
18-05-202231-08-2022
121​
4​
23-03-202020-01-2021
298​
5​
16-10-202003-12-2020
132​
6​
27-05-202020-06-2022
147​
7​
12-11-202028-08-2022
242​
8​
15-02-202110-07-2022
178​
Em có 2 cột ngày vào và ngày ra (năm không cố định) và 1 cột doanh thu.
Lập công thức Excel tính tổng doanh thu sao cho thỏa mãn ngày vào trong tháng 8 và ngày ra trước tháng 5 ( bất kể năm nào).
Cho e hỏi thêm là hàm Dsum có thể chèn điều kiện là hàm vào chỗ điều kiện được không ạ?
Hàm Vlookup có thể trả về 1 mảng các giá trị trùng nhau được không?
Mong anh chị giúp đỡ!
 
Top