AE xem giúp code gắn dữ liệu

baobao87qn

Yêu THVBA
Tôi có 1 file. Ở sheet BangTinh tại ô E và F click đúp vào nó tự nhảy sheet DG, tại DG ta lựa chọn dự liệu nào thì click đúp vào nó gắn dữ liệu đó cho mình ở sheet BangTinh. AE xem giúp mình code bị sai chỗ nào nó chỉ gắn dữ liệu mã (Phần nội dung, đơn vị hệ số và đơn giá nó không gắn dự liệu). AE xem rồi sữa lại giúp mình (mình không rành VBA cho lắm). (Trong đó phần nội dung mình có thể chỉnh sữa được, các phần còn lại cố định)
 
File nếu không nén lại, upload trực tiếp lên như thế này, khi download về là thành file xlsx. Bên trong không có code gì.
Bạn nên nén lại thành file .rar rồi upload lên google drive, sau đó chia sẻ về diễn đàn.
 

phuonghong1997

Yêu THVBA như điếu đổ
Như phản hồi ở trên, file bạn gửi không có code, bạn nên nén lại rồi gửi lại.
Có lẽ yêu cầu cũng không phức tạp có thể code lại luôn cho nhanh.
Cho mình hỏi chút, có phải bạn sẽ thao tác trên sheet BangTinh, sau đó chương trình tìm kiếm dựa vào Mã có trên cột E, coi bên sheet DG, lấy dữ liệu Đơn Vị, Hệ Số, Đơn Giá và điền vào sheet BangTinh đúng không?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Ngoài ra sheet BangTinh cột I và cột J đều là Hệ số. Nên không biết khi điền hệ số thì nên điền vào cột nào bạn nhỉ?
 

baobao87qn

Yêu THVBA
File nếu không nén lại, upload trực tiếp lên như thế này, khi download về là thành file xlsx. Bên trong không có code gì.
Bạn nên nén lại thành file .rar rồi upload lên google drive, sau đó chia sẻ về diễn đàn.
Như phản hồi ở trên, file bạn gửi không có code, bạn nên nén lại rồi gửi lại.
Có lẽ yêu cầu cũng không phức tạp có thể code lại luôn cho nhanh.
Cho mình hỏi chút, có phải bạn sẽ thao tác trên sheet BangTinh, sau đó chương trình tìm kiếm dựa vào Mã có trên cột E, coi bên sheet DG, lấy dữ liệu Đơn Vị, Hệ Số, Đơn Giá và điền vào sheet BangTinh đúng không?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Ngoài ra sheet BangTinh cột I và cột J đều là Hệ số. Nên không biết khi điền hệ số thì nên điền vào cột nào bạn nhỉ?
 

baobao87qn

Yêu THVBA
Như phản hồi ở trên, file bạn gửi không có code, bạn nên nén lại rồi gửi lại.
Có lẽ yêu cầu cũng không phức tạp có thể code lại luôn cho nhanh.
Cho mình hỏi chút, có phải bạn sẽ thao tác trên sheet BangTinh, sau đó chương trình tìm kiếm dựa vào Mã có trên cột E, coi bên sheet DG, lấy dữ liệu Đơn Vị, Hệ Số, Đơn Giá và điền vào sheet BangTinh đúng không?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Ngoài ra sheet BangTinh cột I và cột J đều là Hệ số. Nên không biết khi điền hệ số thì nên điền vào cột nào bạn nhỉ?
Hệ số cột I ạ
 

baobao87qn

Yêu THVBA
Như phản hồi ở trên, file bạn gửi không có code, bạn nên nén lại rồi gửi lại.
Có lẽ yêu cầu cũng không phức tạp có thể code lại luôn cho nhanh.
Cho mình hỏi chút, có phải bạn sẽ thao tác trên sheet BangTinh, sau đó chương trình tìm kiếm dựa vào Mã có trên cột E, coi bên sheet DG, lấy dữ liệu Đơn Vị, Hệ Số, Đơn Giá và điền vào sheet BangTinh đúng không?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Ngoài ra sheet BangTinh cột I và cột J đều là Hệ số. Nên không biết khi điền hệ số thì nên điền vào cột nào bạn nhỉ?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

kiểu như này. nó tự gắn mã, nội dung, đơn vị, hệ số (cột I) và đơn giá. trong phần nội dung mình có thể chỉnh sửa thêm bớt này kia được
 
tại DG ta lựa chọn dự liệu nào thì click đúp vào nó gắn dữ liệu đó cho mình ở sheet BangTinh
Sao tôi chẳng thấy nó gắn cái gì vào sheet BangTinh vậy? Chỉ thấy tô đậm chữ bên sheet DG.
 

phuonghong1997

Yêu THVBA như điếu đổ
Trong trường hợp này bạn nên nêu yêu cầu của bạn ra thì người khác sẽ code nhanh hơn. Nhìn code của bạn như một cái bãi rác.
Bạn sửa code như sau:
Mã:
If Not Application.Intersect(Range("A6", "A" & DongCuoi), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
ma = Target.Value
noidung = Target.Offset(, 1).Value
donvi = Target.Offset(, 2).Value
heso = Target.Offset(, 3).Value
dongia = Target.Offset(, 4).Value

Sheets("DG").Visible = False
Sheets("BangTinh").Select
Application.Cells(ActiveCell.Row, 5).Value = ma
Application.Cells(ActiveCell.Row, 6).Value = noidung
Application.Cells(ActiveCell.Row, 7).Value = donvi
Application.Cells(ActiveCell.Row, 9).Value = heso
Application.Cells(ActiveCell.Row, 11).Value = dongia
End If
 

baobao87qn

Yêu THVBA
Trong trường hợp này bạn nên nêu yêu cầu của bạn ra thì người khác sẽ code nhanh hơn. Nhìn code của bạn như một cái bãi rác.
Bạn sửa code như sau:
Mã:
If Not Application.Intersect(Range("A6", "A" & DongCuoi), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
ma = Target.Value
noidung = Target.Offset(, 1).Value
donvi = Target.Offset(, 2).Value
heso = Target.Offset(, 3).Value
dongia = Target.Offset(, 4).Value

Sheets("DG").Visible = False
Sheets("BangTinh").Select
Application.Cells(ActiveCell.Row, 5).Value = ma
Application.Cells(ActiveCell.Row, 6).Value = noidung
Application.Cells(ActiveCell.Row, 7).Value = donvi
Application.Cells(ActiveCell.Row, 9).Value = heso
Application.Cells(ActiveCell.Row, 11).Value = dongia
End If
Em không rành vba cho lắm... chỉ cóp nhặt vài cái rùi đưa vô nên nhìn rối mắt.
sao em sửa code này bên DG không được
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Bạn không rành VBA lắm thì tốt nhất nói thẳng ra là muốn làm gì.
Bao nhiêu tiền thì được.

Vậy cho đỡ mất thời gian của người khác.
 

baobao87qn

Yêu THVBA
Bạn không rành VBA lắm thì tốt nhất nói thẳng ra là muốn làm gì.
Bao nhiêu tiền thì được.

Vậy cho đỡ mất thời gian của người khác.
dạ vâng công việc của em áp giá bồi thường nên làm cho tiện ý mà... phần này e dùng addin Input From List. khi thấy có phần vba gắn dữ liệu thấy tiện khi đưa bảng tính cho người khác dùng được lun nên tự tìm hỉu. Em xin lỗi vì cũng làm mất thời gian mấy anh
 

phuonghong1997

Yêu THVBA như điếu đổ
Em không rành vba cho lắm... chỉ cóp nhặt vài cái rùi đưa vô nên nhìn rối mắt.
sao em sửa code này bên DG không được
Nói thì nói cho có đầu có đuôi. Bên DG không được nghĩa là thế nào? Như thế nào là bên DG được? Trạng thái được là trạng thái như thế nào?

Tôi chỉ biết là bạn click thì nó điền mã vào sheet BangTinh.
Nếu sửa như code tôi đưa thì nó ghi thêm hệ số, đơn vị, nội dung vào sheet BangTinh.

Bạn hãy thao tác để nó điền mã vào sheet BangTinh như bạn nói. Khi đó nhất định sẽ thấy nội dung, hệ số, đơn vị cũng được ghi vào.
 

baobao87qn

Yêu THVBA
Nói thì nói cho có đầu có đuôi. Bên DG không được nghĩa là thế nào? Như thế nào là bên DG được? Trạng thái được là trạng thái như thế nào?

Tôi chỉ biết là bạn click thì nó điền mã vào sheet BangTinh.
Nếu sửa như code tôi đưa thì nó ghi thêm hệ số, đơn vị, nội dung vào sheet BangTinh.

Bạn hãy thao tác để nó điền mã vào sheet BangTinh như bạn nói. Khi đó nhất định sẽ thấy nội dung, hệ số, đơn vị cũng được ghi vào.
dạ em cảm ơn anh... em làm được rùi. ở sheet DG phải click đúp vào mã mới được ạ.
 
Top